Pentru cei care înţeleg puterea unei asigurări, prin asigurari complexe putem oferi o gama personalizata de asigurari simple sau tip buchet.

Risc Financiar (payment bond – acopera riscul de neplata / asigurare de credit – acopera riscul de neincasare a creantelor);

Asigurarea Complexă a Lucrărilor de Construcţii-Montaj CAR (asigurarea lucrărilor + răspundere civilă pentru daune materiale sau vatamari corporale) – experienţă în negocierea unor astfel de contracte;

Asigurarea Pentru Riscul De Anulare A Călătoriei În Străinătate – Storno Travel

Asigurarea garanteaza acoperirea pierderilor financiare suferite ca urmare a anulării imprevizibile a călătoriei Asiguratului acestora, datorată următoarelor evenimente:

  • vătămarea corporală sau îmbolnăvirea gravă Asiguratului, al soţului/soţiei acestuia sau a unei rude de gradul I sau II
  • domiciliul sau reşedinţa Asiguratului a fost devastată în urma unui incendiu, unei explozii, calamităţi naturale, furt sau tentative de furt
  • accident rutier survenit cu maxim 48 ore înaintea datei prestării primului serviciu din pachetul turistic contractat
  • furtul sau distrugerea documentelor de identitate ale Asiguratului.